O nama

Naš tim čine psihoterapeuti, psiholozi i pedagozi, spremni da profesionalno i odgovorno pristupe radu u ovim oblastima.

Usluge koje pružamo su individualna, partnerska, bračna i porodična psihoterapija, psihološko savetovanje, kao i dečija i adolescentna psihoterapija.

Bavimo se i osmišljavanjem i realizovanjem različitih vrsta iskustveno-edukativnih programa za decu i odrasle.

Otvoreni smo za saradnju sa udruženjima i pojedincima iz srodnih oblasti.

Predrag Đorđević

Diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom

pedjadj369@gmail.com

+381 64 1678356

Diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom, O.L.I. integrativnog psihodinamskog psihoterapijskog metoda.

Dosadašnje iskustvo u radu sa odraslima i decom:

 • Privatna psihoterapijska praksa, od 2017. godine.
 • Osnivač i član udruženja “Rast“, koje se bavi pružanjem psihoterapijskih usluga, individualnih, partnerskih i porodičnih, kao i osmišljavanjem i realizovanjem iskustveno-edukativnih programa za decu i odrasle.
 • U okviru udruženja “Rast” učestvovao u osmišljavanju, izradi i realizaciji višemesečnog programa radionica za razvoj emocionalne i socijalne inteligencije za decu uzrasta 7-11 godina, “Škola emocija”.
 • U okviru udruženja “Rast” učestvovao u osmišljavanju, izradi i realizaciji višemesečnog programa radionica za razvoj emocionalne i socijalne inteligencije za adolescente uzrasta 14-18 godina.
 • Centar za rani razvoj,  udruženje “Roditelj”, radioničar programa edukativnih radionica, u periodu od 2 godine, rad sa decom uzrasta od prve do sedme godine.
 • U saradnji sa udruženjem “Roditelj” učestvovao u izradi i realizaciji programa “Škola roditeljstva” u cilju osnaživanja roditeljskih kompetencija i upoznavanja sa novim znanjima i stilovima u vaspitanju.
 • Psihološki savetnik grupe za podršku roditeljstvu, koju organizuje udruženje “Roditelj“, od 2019. godine.
 • Predškolska ustanova “Happy kids”, personalni asistent deci sa razvojnim problemima i rad sa roditeljima, u periodu od 4 meseca.

Lenka Janković

Master pedagog i sertifikovani psihoterapeut

lenka.milivojevic1@gmail.com

+381 64 2984011

 

Diplomirala sam na osnovnim studijama pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2003-2009) i stekla zvanje master pedagoga.

Nakon studija upisala sam četvorogodišnji program edukacije iz Sistemske porodične psihoterapije u organizaciji centra za edukaciju Instituta za mentalno zdravlje (2012-2016). Program je realizovan u skladu sa važećim evropskim standardima. Edukacija je realizovana sa ukupno 1550 sati rada (550 sati teorije, 600 sati kliničke prakse i 400 sati supervizije) .

U okviru Instituta za psihodramu od (2016-2018) iskustveno sam učestvovala u psihodramskoj grupi i ostvarila 251 sat ličnog rada u terapiji i 7 terapijsko edukativnih sati kroz učestvovanje u pihodramskoj radinici na temu “Snovi u grupnoj psihoterapiji različiti pristupi”.

Pored psihoterapijskog rada, imam 10 godina iskustva u vaspitno obrazovnom i savetodavnom radu (predškolske ustanove, srednja i osnovna škola). Posedujem međunarodno priznat sertifikat za Montesori vaspitača i uverenje o savladanoj obuci za primenu testa TIP-1.

Godinu dana sam provela u oblasti pomaganja ugroženim grupama ljudi iz ratom zahvaćenih područja kroz pružanje psihosocijalne podrške deci migrantima, njihovim roditeljima i ženama, pomažući im da razviju veći stepen samopouzdanja i lakše se prilagode izazovnim okolnostima (projekat međunarodne organizacije Save the Children). Prošla sam brojne akreditovane programe stručnog usavršavanja i seminare.

U saradnji sa udruženjem Roditelj radila sam na izradi i realizaciji programa “Škola roditeljstva” u cilju osnaživanja roditeljskih kompetencija i upoznavanje sa novim znanjima i stilovima u vaspitanju.

U okviru udruženja Rast radila sam na izradi i realizaciji višemesečnog programa radionica za razvoj emocionalne i socijalne inteligencije za decu uzrasta 7-11 godina.

Oblasti specijalnosti:

 • Teškoće u oblasti partnerskog funkcionisanja (teškoće u komunikaciji i nedostatak bliskosti, razdvajanja, razvod)
 • Teškoće u adaptaciji na razvojne promene proistekle iz različitih faza životnog ciklusa porodice (par bez dece, porodica sa malim detetom, porodica sa školskim detetom, porodica sa adolescentom, odlazak dece od roditelja, ostarela porodica)
 • Teškoće u oblasti roditeljstva
 • Post porođajni poremećaji
 • Psihosomatski poremećaji
 • Poremećaji ponašanja dece
 • Emocionalni problemi kod dece i adolescenata
 • Traumatska iskustva, gubitak, žalost
 • Anksiozna i depresivna stanja