Psihoterapija

Psihoterapija je način menjanja određenih smetnji, stanja ili poremećaja koji su izazvani psihološkim razlozima, mentalnim i emocionalnim. To je proces postepene promene individue u pravcu razvoja, rešavanja problema, boljeg razumevanja sebe i usvajanja veština za obradu emocionalnih reakcija.

Psihoterapija je strukturisan proces u kome posebno osposobljeni stručnjak – psihoterapeut, pomaže osobi da dođe do željene promene.

Takođe, od psihoterapije mogu imati koristi i pojedinci koji nemaju neke konkretne tegobe u datom trenutku, već, prosto, žele da rade na sebi, da otkriju svoje potencijale, nove izvore motivacije, nove uvide o sebi i drugima…

Terapija se obavlja individualno ili grupno, porodično/partnerski.

Psihoterapija se odvija u okviru terapijskih seansi, najčešće jednom nedeljno, u određenom prostoru, osim kada je u pitanju online rad.

Bitan aspekt ovakvog načina pružanja pomoći, pored stručnosti i tehnika psihoterapeuta, jeste i sam odnos koji se razvija između psihoterapeuta i klijenta.

Ovaj odnos je zasnovan na poverenju i poverljivosti, u kome osoba može slobodno da izražava sebe, svoje probleme, dileme i potrebe, uz prihvaćenost i odsustvo osude, kritika ili saveta, što ima pozitivan efekat na prihvatanje svih delova sebe, pa i onih negativnih, kako bismo mogli i da ih promenimo.

Osnovni cilj psihoterapije je razvoj ličnosti, upoznavanje sa potisnutim emocijama, otklanjanje ili smanjivanje tegoba i patnje, suzbijanje straha i napetosti, kao i pronalaženje adekvatnijih načina za prevazilažnje stresnih situacija.

Oblasti psihoterapijskog rada su:

 • Depresivna stanja
 • Anksiozni poremećaji
 • Fobije i napadi panike
 • Napadi besa
 • Poremećaji u ponašanju i odnosima sa drugima
 • Posttraumatski stresni poremećaj
 • Psihosomatski poremećaji – telesni poremećaji izazvani psihološkim uzrocima
 • Opsesivno – kompulsivni poremećaji
 • Problemi u partnerskim odnosima
 • Porodični problemi
 • Poremećaji ponašanja dece

Detaljnije o psihoterapijskom radu možete pročitati u našem tekstu Šta je psihoterapija.

Ukoliko Vam je potrebna stručna psihoterapijska pomoć, pišite nam na stranici KONTAKT.