Rad sa decom i adolescentima

U okviru rada sa decom i mladima pružamo usluge dečije i adolescentne psihoterapije, kao i različitih oblika psihološke ili pedagoške pomoći i podrške u sledećim oblastima:

  • razvojni poremećaji
  • emocionalni problemi
  • poremećaji ponašanja
  • teškoće u učenju
  • adolescentne krize
  • problemi u porodici ili u odnosu sa roditeljima

Više o dečijoj psihologiji i psihoterapiji možete pročitati u našem tekstu Psihološki i psihoterapijski rad sa decom.

Naše udruženje je razvilo i nekoliko programa iskustveno-edukativnog karaktera koji su usmereni upravo na ove ciljne grupe – decu i adolescente. Saznajte više na stranici PROGRAMI.