Programi

Programi koje smo do sada kreirali i realizovali su iskustveno-edukativnog karaktera,
usmereni na decu i adolescente.

Škola emocija

Program je usmeren na decu uzrasta od 7 do 11 godina, sa ciljem osvešćivanja i razumevanja emocija, za početak sopstvenih, a zatim i tuđih. Učestvovanjem u programu stvaraju se opšti uslovi za aktivan rad na svim vrstama emocionalne pismenosti, emocionalnih stanja i situacijama u kojima se ona javljaju…

Program za adolescente

Program je namenjen adolescentima (okvirno od 14 do 18 godina) sa ciljem pružanja pomoći i podrške u savladavanju stresa i ostalih problema koje ovaj osetljivi period sa sobom nosi, ali i razvijanju emocionalnih i socijalnih veština i većem razumevanju sopstvenog ponašanja…