Šta je psihoterapija

Psihoterapija je oblik pružanja pomoći koji uključuje razgovor sa obučenim stručnjakom za mentalno zdravlje, psihoterapeutom, kako bi se pomoglo osobama da razumeju svoje misli, osećanja i ponašanja i kako oni utiču na njihovu komunikaciju sa sobom i svetom, na njihove odnose sa drugim ljudima, na odgovornost prema sebi, životnim izazovima i razvojnim potrebama. Psihoterapija je strukturisan proces postepene i ciljane promene individue zarad rešavanja problema, rešavanja neke psihičke tegobe ili razvoja ličnosti, na kome zajednički rade klijent i psihoterapeut. Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima, sa osobama koje imaju smetnje čiji su uzroci psihološki, a preduslov je da je osoba svesna da joj je potrebna stručna pomoć, motivisana za psihoterapijski proces i rad, kao i spremna da o sebi i svojim problemima govori iskreno i otvoreno. Ciljevi psihoterapije mogu biti različiti, od podrške u prevazilaženju trenutnih problema u oblasti psihičkog života (npr. povećanje motivacije, upravljanje stresom, otklanjanje ili smanjivanje tegoba i napetosti, osećaja krivice), preko lečenja ozbiljnijih psihičkih problema (npr. fobije, anksioznosti, depresija, paničnih napada, nesanice…) pa sve do ličnog rasta i razvoja otkrivanjem novih potencijala i uvida o sebi i drugima, kao i razvoja adekvatnijih veština za obradu i razumevanje emocija i celovitim razvojem ličnosti u svim sferama života. Cilj psihoterapije je i da pomogne pojedincima da postignu bolje mentalno zdravlje, poboljšaju odnose i povećaju njihov opšti osećaj blagostanja, kao i da steknu bolji uvid u svoje probleme i naprave pozitivne promene u svom životu. Terapijski odnos između klijenta i terapeuta se koristi za razumevanje i rekonstrukciju celokupnog razvoja ličnosti i psiholoških zbivanja zbog kojih se klijent obraća za pomoć, ali i kao proces promene i psihičkog osnaživanja klijenta koji se suočava sa teškoćama i problemima koje nije u stanju da prevaziđe sam (depresivna stanja, anksioznost i napadi panike, fobije i strahovi, napadi besa, zastoji u učenju, problemi u komunikaciji, problemi u seksualnom funkcionisanju, psihosomatski problemi, poremećaji ponašanja, poremećaji ishrane, problemi sa radom i poslovnom sferom…). Postoji veliki broj različitih vrsta psihoterapije, koje spadaju u psihodinamske, kognitivno-bihejvioralne i humanističke psihoterapijske pravce.

Psihoterapeut je stručnjak za mentalno zdravlje koji pruža terapiju pojedincima, parovima i porodicama, pomažući ljudima da prevaziđu širok spektar emocionalnih i psiholoških problema. Tokom terapijskih seansi, psihoterapeut će uključiti klijente u razgovor i aktivnosti kako bi im pomogao da istraže svoje misli, osećanja i ponašanja. Psihoterapeuti mogu koristiti različite tehnike da pomognu osobi da identifikuje i promeni negativne obrasce mišljenja i ponašanja i da razvije veštine za suočavanje sa stresom i teškim životnim situacijama. Takođe, mogu pružiti povratne informacije koje pomažu klijentu da razvije nove uvide o sebi i svom načinu funkcionisanja, kako bi mogao jasnije da shvati uzroke i posledice i donese odluke zasnovane na boljem razumevanju sebe i svojih potreba. Psihoterapeuti rade sa klijentima na uspostavljanju i postavljanju dostižnih ciljeva za terapiju i sa njima prate i procenjuju napredak tokom vremena. Mogu sarađivati sa drugim pružaocima zdravstvenih usluga po potrebi kako bi osigurali najbolju moguću negu za klijenta. Sve u svemu, cilj psihoterapeuta je da osnaži svoje klijente da poboljšaju svoje mentalno zdravlje i da im pomogne da razviju veštine i strategije za upravljanje izazovima svog života.

Psihoterapija nam može pomoći čak i u slučajevima kada nismo sigurni šta nam se dešava, ali shvatamo da smo dugo nezadovoljni svojim životom, odnosima sa drugima, kada shvatamo da nešto nije kao što bi trebalo ili bismo voleli da bude. Od rešavanja konkretnih tegoba iz oblasti psihičkog zdravlja, sve do promena koje će nam omogućiti da vodimo srećniji i ispunjeniji život, psihoterapija se pokazuje veoma uspešnom metodom kojoj se danas mnogi u nekom trenutku svog života obraćaju. Od psihoterapije mogu imati koristi i pojedinci koji nemaju neke konkretne tegobe u datom trenutku, već žele da rade na sebi, da otkriju svoje potencijale, nove izvore motivacije, nove uvide o sebi i drugima…

Tačna određenost vremena i prostora pružaju klijentu osećaj kontinuiteta, sigurnosti i diskrecije. Individualna psihoterapijska seansa najčešće traje jedan sat, osim ako se klijent i terapeut ne dogovore drugačije. Učestalost i trajanje terapije zavise od klijenta, njegove specifične životne istorije, karaktera teškoća sa kojima se suočava i trenutne životne situacije, terapijskih ciljeva koji su postavljeni, motivacije… Psihoterapija se odvija u okviru terapijskih seansi, najčešće u tačno određenom prostoru koji obezbeđuje terapeut, osim kada je u pitanju online rad.

Neke od prednosti psihoterapije mogu obuhvatati pozitivne promene u sledećim oblastima života:

  • Oslobađanje od simptoma – psihoterapija može pomoći u smanjenju ili eliminaciji simptoma stanja kao što su depresija, anksioznost, posttraumatski stresni poremećaj…
  • Poboljšani odnosi – terapija može pomoći pojedincima da poboljšaju svoje komunikacijske veštine i nauče kako da bolje razumeju i postupaju sa konfliktima u svojim odnosima
  • Povećana samosvest – terapija može pomoći pojedincima da bolje razumeju svoje misli, osećanja i ponašanja
  • Povećane veštine suočavanja – psihoterapija može pomoći pojedincima da nađu načine kako da se nose sa stresom, teškim situacijama i okidačima koji im izazivaju negativne emocionalne reakcije
  • Poboljšan kvalitet života – baveći se osnovnim uzrocima njihovih problema i učeći nove veštine, mnogi ljudi prijavljuju da se generalno osećaju bolje i da imaju bolji kvalitet života

Psihoterapija je bezbedna i efikasna metoda tretmana koja može pomoći ljudima da prevaziđu svoje probleme i unaprede svoje mentalno i emocionalno zdravlje. Međutim, važno je napomenuti da psihoterapija nije čarobni štapić i da zahteva vreme, napor i angažovanje klijenta. Važno je biti strpljiv i istrajati u procesu kako bi se postigli željeni rezultati. U zaključku, psihoterapija je ključna metoda za poboljšanje mentalnog i emocionalnog zdravlja. Ona pomaže ljudima da prevaziđu svoje probleme, oslobode se negativnih misli i osećanja i unaprede svoj kvalitet života.